ZendStudio 个性化设置

1.设置代码字体 及 字体大小:

 

2.设置整个页面的代码背景颜色:

 

比如说,我比较喜欢的绿豆色:

 

 

 3.显示空格字符

 

 

 

4.保存时“自动删除行末空格字符”

 

 

 

 

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注